top of page
สติกเกอร์งานพิมพ์

สติ๊กเกอร์แบบงานพิมพ์ ทั้งสติ๊กเกอร์ฉลากยาสติ๊กเกอร์โรง พยาบาล สติ๊กเกอร์โรงพยาบาลสัตว์ สติ๊กเกอร์ร้านขายยา คลินิก ลูกค้าสามารถออกแบบ และเลือกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เนื้อสติ๊กเกอร์มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

สติกเกอร์ดวงเปล่า

สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ร้านขายยา คลินิก บริการผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ มีทั้งแบบ ม้วนและแบบแผ่น เลือกได้มีหรือไม่มีปรุ

เนื้อสติกเกอร์

1.สติ๊กเกอร์กระดาษDirect Thermal

2.สติ๊กเกอร์กระดาษ Thermal Transfer

3.สติกเกอร์เนื้อกระดาษกึ่งมัน-กึ่งด้าน

4.สติ๊กเกอร์เนื้อขาวด้าน
5.สติ๊กเกอร์เนื้อPP
จำนวนต่อม้วนลูกค้าสามารถแจ้ง ตามที่ลูกค้าต้องการ

สติกเกอร์ช่วยจำ

สติ๊กเกอร์ช่วยจำ เป็นสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความ พิเศษ เช่น ยาอันตราย, ยาเสี่ยงสูง, ยาเคมี บำบัด,วันหมดอายุ,ปรับเพิ่มหรือลดขนาดยา เป็นต้น

สติกเกอร์งานพิมพ์
สติกเกอร์ดวงเปล่า
สติกเกอร์ช่วยจำ
bottom of page